Ngày 23/5/2021,

cử tri

cả nước sẽ đi

bầu cử

để chọn người đủ đức, đủ tài vào

Quốc hội khóa XV

Hội đồng nhân dân các cấp

nhiệm kỳ 2021-2026.

Đây là sự kiện chính trị quan trọng của đất nước, diễn ra sau thành công của Đại hội XIII của Đảng nhằm góp phần xây dựng, củng cố và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam./.

(Vnews/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *