Các tay súng thuộc nhóm Al-Ziyoud. (Nguồn: antarapos.com)

(Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *