Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn.

Quốc hội khóa IV (1971-1975) tiếp tục động viên quân và dân thực hiện hai nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, động viên sức người, sức của cho tiền tuyến lớn miền Nam trong việc đánh bại chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” của Mỹ năm 1972.

Nhiệm kỳ của Quốc hội khóa IV kéo dài 4 năm (1971-1975) với năm kỳ họp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *