Các tay súng thuộc tổ chức ADF-NALU. (Nguồn: www.religiousfreedomcoalition.org)

(Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *