Sáng 30/12, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã

công bố kết luận thanh tra về xử lý vi phạm của 4 cơ sở liên kết đào tạo với

nước ngoài tại Việt Nam.

Đó là Viện kế toán quản trị doanh nghiệp (IABM), Công ty Trách nhiệm hữu

hạn Nghiên cứu và Giáo dục Việt Nam (ERC Việt Nam), Công ty Trách nhiệm hữu hạn

ILA Việt Nam và Công ty Trách nhiệm hữu hạn dạy nghề đào tạo Quốc tế RAFFLES

Việt Nam.

Về sai phạm của ERC Việt Nam, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận

ERC Việt Nam không được phép tổ chức hoạt động giáo dục theo chương trình giáo

dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ và

tiến sỹ hoặc tuyển sinh đào tạo ở cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài hoạt động

trên lãnh thổ Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông, trung cấp chuyên

nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ.

Hoạt động ký thỏa thuận liên kết của

ERC Việt Nam

với AIBA Australia;

University of Woleverhamton, Vương quốc Anh và University of Greenwich, Vương

quốc Anh, đào tạo cử nhân, thạc sỹ tại Việt Nam và việc đang tổ chức đào tạo

theo chương trình đã ký kết tại ERC Việt Nam là vi phạm quy định của Chính phủ

về lĩnh vực giáo dục.

Tương tự, Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận

RAFFLES

Việt Nam,

IABM, và

ILA Việt Nam

không được phép tổ chức hoạt động giáo dục theo chương

trình giáo dục mầm non, phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học,

thạc sỹ và tiến sỹ hoặc tuyển sinh đào tạo ở cơ sở giáo dục có yếu tố nước ngoài

hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam theo chương trình giáo dục phổ thông, trung cấp

chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, thạc sỹ và tiến sỹ.

Từ năm 2008 đến nay, ILA Việt Nam đã liên kết với Martin College Australia

để tổ chức đào tạo tại Việt Nam theo chương trình cao đẳng quản lý của Martin

College Australia trên cơ sở bản thỏa thuận ghi nhớ giữa ILA Việt Nam và Martin

College Australia ngày 4/9/2008. Việc làm này là vi phạm quy định pháp luật của

Việt Nam trong lĩnh vực giáo dục.

Ngày 25/11/2011, Raffles College of Design & Commerce, Sydney, Australia

(RCDC) có thư đảm bảo các học viên của RAFFLES Việt Nam sau khi hoàn thành chứng

chỉ 1, 2, 3 sẽ nộp và được công nhận, cấp bằng cử nhân của Raffles College of

Design & Commerce, Australia, cho bốn ngành đào tạo (Thiết kế thời trang, Thiết

kế nội thất, Thiết kế đồ hoạ và Thiết kế truyền thông đa phương tiện).

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu RAFFLES Việt Nam chấm dứt hoạt động quảng

cáo, tuyển sinh và đào tạo trái phép để cấp chứng chỉ cấp độ 1, 2 và 3 theo

chương trình cao đẳng của RCHE và cử nhân của RCDC trên lãnh thổ Việt Nam. Thanh

tra Bộ Giáo dục và Đào tạo ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh

vực giáo dục đối với RAFFLES Việt Nam; yêu cầu RAFFLES Việt Nam trả lại kinh phí

cho người học, giải quyết hậu quả (nếu có).

Bên cạnh đó, hoạt động ký thỏa thuận liên kết giữa IABM với Công ty NSSDC

Education Services Sdn Bdh, Malaysia để đào tạo cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ quản

trị kinh doanh tại Việt Nam có giá trị trong 4 năm từ tháng 1/2008 đến ngày

31/12/2012 tổ chức giảng dạy các chuyên đề thuộc chương trình cử nhân, thạc sỹ,

tiến sỹ quản trị kinh doanh, chuyển điểm cho công ty NSSDC Education Services

Sdn Bdh, Malaysia, làm cơ sở cho các đối tác là trường AIU và Trường IAU của Hoa

Kỳ xác nhận kết quả và cấp bằng cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ quản trị kinh doanh

của IABM là vi phạm quy định luật pháp của Việt Nam.

Tuy vậy, các lớp học đã kết thúc từ tháng 11/2010, hành vi này đã quá thời

hiệu xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục.

Hoạt động tuyển sinh chương trình cử nhân, thạc sỹ, tiến sỹ quản trị kinh

doanh trên lãnh thổ Việt Nam với đối tác nước ngoài là trường AIU và trường IAU

của IABM và nhận bằng của AIU và IAU cũng là vi phạm quy định của Chính phủ về

lĩnh vực giáo dục.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo đã yêu cầu IABM chấm dứt thỏa thuận với

Công ty NSSDC Education Services Sdn Bdh, Malaysia và các đối tác IAU, AIU; khắc

phục hậu quả nếu có với các học viên.

Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo gửi văn bản thông báo những sai phạm của

IABM

tới UBND TP Hồ Chí Minh, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Thành phố Hồ

Chí Minh, Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, Sở Giáo dục và Đào tạo

Thành phố Hồ Chí Minh và các đơn vị có liên quan để xử lý.

Cục Đào tạo với nước ngoài, Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng có văn bản gửi Đại

sứ quán Malaysia, Đại sứ quán Mỹ, Công ty NSSDC Education Services Sdn Bdh,

Malaysia, trường IAU, Trường AIU thông báo về các sai phạm của IABM. Bộ cũng

giao Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng xem xét, không công nhận các văn bằng

đào tạo trái phép do IABM tổ chức tại Việt Nam./.

Thu Phương-Hoàng Hoa (TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *