Tòa nhà Quốc hội Nigeira. (Nguồn: scannews

nigeria

.com)

(TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *