Phái bộ gìn giữ hòa bình

Liên hợp quốc

tại Nam Sudan. (Nguồn: AP)

(Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *