Hiện trường một vụ

tấn công

ở Nigeria. (Nguồn: Getty Images)

(Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *