Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ ngày 07/5/1954 của quân đội và nhân dân Việt Nam cách đây 67 năm đã đập tan những cố gắng, nỗ lực về quân sự tối cao nhất của thực dân Pháp và có sự can thiệp của Mỹ.

Chiến thắng Điện Biên Phủ

năm 1954 đã bắt buộc chính phủ Pháp phải ký

Hiệp định Geneva

(tháng 7/1954). Công nhận độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn vẹn lãnh thổ của ba nước Đông Dương trong đó có Việt Nam./.

(Vnews/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *