Mô hình 3D mô tả mạch máu chuột già phát triển hơn sau khi được tiêm máu chuột trẻ. (Nguồn: AP)

Thí nghiệm với chuột. (Nguồn: Daily mail)

Mô hình 3D máu chuột non. (Nguồn: AP)

Mô hình 3D máu chuột già. (Nguồn: AP)

Mai Nguyễn (Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *