Một góc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa. (Nguồn: Truyền hình Thanh Hóa)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành các Nghị quyết thành lập thị trấn thuộc các tỉnh Thanh Hóa, Đồng Nai.

Cụ thể, tại Nghị quyết số 1260/NQ-UBTVQH14, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết nghị

thành lập thị trấn

Quý Lộc và thị trấn Yên Lâm thuộc huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Thị trấn Quý Lộc

giáp xã Yên Thọ, thị trấn Yên Lâm; huyện Cẩm Thủy và huyện Vĩnh Lộc.

Thị trấn Yên Lâm giáp xã Yên Thọ, xã Yên Tâm, thị trấn Quý Lộc, thị trấn Thống Nhất; huyện Cẩm Thủy và huyện Ngọc Lặc.

Sau khi thành lập, huyện Yên Định có 26 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 22 xã và 4 thị trấn. Tỉnh Thanh Hóa có 27 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 23 huyện, 2 thành phố và 2 thị xã; 559 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 469 xã, 60 phường và 30 thị trấn.

[Cơ cấu lại bộ máy Chính phủ, thí điểm xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh]

Tại Nghị quyết số 1261/NQ-UBTVQH14,

Ủy ban Thường vụ Quốc hội

quyết nghị thành lập thị trấn Long Giao trên cơ sở toàn bộ 33,75km2 diện tích tự nhiên và quy mô dân số 10.524 người của xã Long Giao thuộc huyện Cẩm Mỹ, tỉnh Đồng Nai.

Thị trấn Long Giao giáp các xã Bảo Bình, Nhân Nghĩa, Xuân Đường, Xuân Mỹ, Xuân Quế và tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Sau khi thành lập, huyện Cẩm Mỹ có 13 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 12 xã và 1 thị trấn. Tỉnh Đồng Nai có 11 đơn vị hành chính cấp huyện, gồm 9 huyện và 2 thành phố; 170 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 121 xã, 40 phường và 9 thị trấn.

Nghị quyết số 1260 và Nghị quyết số 1261 đều có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2021.

Các Nghị quyết nêu rõ Chính phủ,

Hội đồng Nhân dân

, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai, tỉnh Thanh Hóa và các cơ quan, tổ chức hữu quan có trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này; sắp xếp, ổn định bộ máy các cơ quan, tổ chức ở địa phương; ổn định đời sống của nhân dân địa phương; bảo đảm yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng và an ninh trên địa bàn./.

(TTXVN/Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *