Thủ lĩnh cấp cao của tổ chức Anh em Hồi giáo (MB)

Mohammed Badie

. (Nguồn: Reuters)

(Vietnam+)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *